Letní akce 30% sleva na kuchyně. - Více informací
×

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost DM Partners, s.r.o. se zavazuje k zajištění odpovídající úrovně diskrétnosti, dostupnosti a integrity osobních údajů kteréhokoli Datového subjektu, pokud jde o používání webových služeb a řešení společností.

Shromážděné osobní údaje a zpracování osobních údajů budou předmětem odpovídajících fyzických a logických bezpečnostních opatření. Pokud se osobní údaje shromažďují a zpracovávají na základě souhlasu, tento proces zpracovávání probíhá tak dlouho, dokud příslušný Datový subjekt neoznámí společnosti jasné odvolání souhlasu ze své strany.

Jakékoli ze shromážděných osobních údajů nesmějí být převáděny do třetích zemí.

Veškerý datový přístup k osobním údajům podléhá schválení na straně společnosti DM Partners, s.r.o.; tento přístup je k dispozici pouze pro oprávněné osoby. Na uložených osobních údajích není prováděno jakékoli automatizované zpracování nebo profilování.

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se kontroly a zpracování osobních údajů, můžete nám zaslat e-mail na adresu info@kuchynskastudia.cz.

Pokud se jedná o případy zneužití osobních údajů při zpracovávání v souvislosti se společností DM Partners, s.r.o., můžete se obrátit na nás nebo  na autorizovaný úřad pro osobní údaje:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Ochrana osobních údajů

Společnost DM Partners, s.r.o. je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), povinna získat váš souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu vámi vyplněných osobních údajů (zejména jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, poštovní adresa, město, dále jen Osobní údaje) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, získat váš souhlas s využitím vaší elektronické adresy k šíření obchodních sdělení v podobě newsletterů a marketingových materiálů v rámci elektronické komunikace. Odesláním formulářů poptávek udělujete souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů v databázi společnostii DM Partners, s.r.o. pro účely poskytování komplexních informací o produktech a službách uvedené společností.

Naše prodejny

Mapa poboček
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme.