Sleva 30% na kuchyně a 2 spotřebiče zdarma

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost DM Partners, s.r.o.  ( IČ: 281 98 000 ) se zavazuje k zajištění odpovídající úrovně diskrétnosti, dostupnosti a integrity osobních údajů kteréhokoli Datového subjektu, pokud jde o používání webových služeb a řešení společností.

Shromážděné osobní údaje a zpracování osobních údajů budou předmětem odpovídajících fyzických a logických bezpečnostních opatření. Pokud se osobní údaje shromažďují a zpracovávají na základě souhlasu, tento proces zpracovávání probíhá tak dlouho, dokud příslušný Datový subjekt neoznámí společnosti jasné odvolání souhlasu ze své strany.

Jakékoli ze shromážděných osobních údajů nesmějí být převáděny do třetích zemí.

Veškerý datový přístup k osobním údajům podléhá schválení na straně společnosti DM Partners, s.r.o.; tento přístup je k dispozici pouze pro oprávněné osoby. Na uložených osobních údajích není prováděno jakékoli automatizované zpracování nebo profilování.

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se kontroly a zpracování osobních údajů, můžete nám zaslat e-mail na adresu info@kuchynskastudia.cz.

Pokud se jedná o případy zneužití osobních údajů při zpracovávání v souvislosti se společností DM Partners, s.r.o., můžete se obrátit na nás nebo  na autorizovaný úřad pro osobní údaje:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Ochrana osobních údajů

Společnost DM Partners, s.r.o. je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), povinna získat váš souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu vámi vyplněných osobních údajů (zejména jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, poštovní adresa, město, dále jen Osobní údaje) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, získat váš souhlas s využitím vaší elektronické adresy k šíření obchodních sdělení v podobě newsletterů a marketingových materiálů v rámci elektronické komunikace. Odesláním formulářů poptávek udělujete souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů v databázi společnostii DM Partners, s.r.o. pro účely poskytování komplexních informací o produktech a službách uvedené společností.

Smluvní partner KUCHYNĚ gorenje

Smluvní partner je podnikatel, který provozuje obchodní činnost na prodejnách v síti KUCHYNĚ Gorenje. Smluvní partner garantuje standard nabízených služeb garantovaných Gorenje v rámci své lokality. Prodejci Smluvního partnera jsou plně zaškoleni k odbornému prodeji nabízeného sortimentu. Všichni prodejci jsou průběžně vzděláváni od obchodních zástupců.

Smluvní partneři jsou od Gorenje jako jediní na českém a slovenském trhu oprávněni nabízet zboží KUCHYNĚ gorenje a realizovat jeho prodej.

Gorenje si pravidelně ověřuje kvalitu svých smluvních partnerů a jejich prodejců.

Náš statut smluvního partnera si můžete ověřit na profilu studia Praha 2, Praha 7, Praha 9, Praha 22, Brno – Modřice SOHO, Brno – centrum, Ostrava, Olomouc, ZlínJihlava

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informujeme spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro námi nabízený typ prodávaného výrobku věcně příslušný je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

V případě sporu se spotřebitelem, který se nám, jako stranám sporu, nepodařilo urovnat přímo, poskytneme spotřebiteli potřebné a zákonem stanovené informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Nezávazný návrh
včetně cenové kalkulace

Kuchyně na míru
za 7-10 týdnů u vás

Instalační plány
pro stavbu a developera

97% spokojenost na webu recenze-kuchyne.cz

Naše prodejny